Ontwikkelend landschap

 

Werelderfgoed

 

Nieuws

 

Contact

 

Middag-Humsterland

 

Wie zijn wij?

 

thuus

Het slotencasco en de onregelmatige blokverkaveling vormen, samen met de wierden, laagten en dijken van de voormalige geulen van Middag-Humsterland bij uitstek de landschappelijke kenmerken van het gebied. Op grond hiervan is Middag Humsterland aangewezen als Nationaal Landschap. Niet alleen binnen Nederland maar ook internationaal gezien is het gebied door deze kenmerken zeldzaam.

De gemeente Westerkwartier heeft naar aanleiding van de demping van een karakteristieke sloot bij Niehove, aangegeven dat het van belang is dat het “waardevolle slotenpatroon een goede bescherming verdient en dat een frequente monitoring hiervan op zijn plaats is”. De gemeente en provincie zijn derhalve voornemens te komen tot het vastleggen van een nulsituatie en de afstemming van de gemeentelijke en provinciale kaarten te verbeteren. Ze willen op basis hiervan een tweejaarlijkse monitoring uitvoeren gericht op handhaving van de karakteristieke kenmerken.

Wij als Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland verwelkomen dit initiatief van harte en willen hieraan met bijgaande brief, waarin wij onze gedachten en wensen tot uitdrukking brengen, graag meewerken.

 

Overigens blijven wij van mening dat de karakteristieke sloot ten noorden van Niehove ten onrechte is gedempt.