Middag en Humsterland worden altijd in één adem genoemd en zijn, als één van de oudste cultuurlandschappen van Europa, verbonden door het predicaat Nationaal Landschap.

 

Middag-Humsterland is een oud cultuurland-schap in continue ontwikkeling. Het maakt deel uit van het Waddenzee-kleilandschap, dat zich van Den Helder tot in Zuid-Denemarken uitstrekt. Dit landschap, dat wij doorgaans als het terpen- of wierdengebied aanduiden, wordt wereldwijd gezien als een uniek  cultuurlandschap. Binnen het wierdengebied neemt Middag-Humsterland een bijzondere plaats in. Het is een open en gaaf bewaard wierdenlandschap en al meer dan 2500 jaar in agrarisch gebruik. Het voormalige kwelder-gebied ontwikkelde zich tot een mozaïek van wierden, waterlopen, oude wegen en dijken waarin het oorspronkelijk Waddenzeelandschap nog duidelijk herkenbaar is.

De afgelopen decennia heeft Middag-Humsterland zijn kwaliteiten goed kunnen bewaren. Grootschalige infrastructurele ingrepen heeft het gebied niet gekend. Door

de aanleg van een netwerk van fietspaden is Middag-Humsterland in deze tijd goed ontsloten en binnen bereik gekomen van de stad Groningen.

Humsterland op de kaart van het Westerkwartier door F.J.J. v. Reilly, 1780 (detail).

Kaart: collectie Groninger Archieven

 

Ontwikkelend landschap

 

Werelderfgoed

 

Nieuws

 

Contact

 

Middag-Humsterland

 

Wie zijn wij?

 

thuus

Kaartmateriaal