Wij zijn de Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Middag-Humsterland is op grond van de unieke betekenis in 2005 van rijkswege aangewezen als Nationaal landschap. Het enige in de provincie Groningen en één van de 20 Nationale Landschappen die Nederland rijk is. De realiteit is echter dat de rijksover-heid zich zowel inhoudelijk als financieel niet langer verantwoordelijk voelt voor het beleid van de Nationale Landschappen. De stichting wil voor Middag-Humsterland, samen met de provincie Groningen, de gemeente Wester-kwartier en betrokken particuliere instanties, daar verandering in aanbrengen en beleid ontwikkelen.

 

Het doel van onze Stichting is het behoud, het herstel en de verdere ontwikkeling van het landschap, de biodiversiteit en de natuurlijke, archeologische en cultuurhistorische waarden in en rondom het Nationaal Landschap Middag-Humsterland.

 

Wij trachten ons doel onder meer te bereiken door:

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

 

Jens Enemark, voorzitter; internationaal deskundige Werelderfgoed

 

Kuno Binnendijk, secretaris, lid voormalige Gebiedscommissie Middag-Humsterland

 

Wim Boetze, landschapsarchitect en publicist

 

Gerben Mulder, lid voormalige gemeenteraad Ezinge (Middag)

 

Leonie van Putten, bestuurslid Abdijmuseum Aduard

 

Ben Westerink, landschapsdeskundige, publicist, lid voormalige Gebiedscommissie Middag Humsterland

De Stichting kent een Raad van Advies bestaande uit:

 

Theo Spek, hoogleraar, Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen

 

Erik Meijles, universitair docent, Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen

 

Annet Nieuwhof, postdoctoraal onderzoeker/docent, Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen

 

Theo Hoek, voormalig directeur Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit

en cultureel erfgoed

 

Ontwikkelend landschap

 

Werelderfgoed

 

Nieuws

 

Contact

 

Middag-Humsterland

 

Wie zijn wij?

 

thuus